ALGEMENE VOORWAARDEN VRIJE INSCHRIJVING

 

1.    Tegelijkertijd met de ondertekening van het inschrijfformulier of het versturen van het inschrijfformulier per mail, dient de deelnemer de aanbetaling (zie programmaoverzicht) over te maken op bankrekening van de verhuurder o.v.v. naam en code. De verhuurder zal na ontvangst van de aanbetaling een bevestiging sturen. Na ontvangst van de bevestiging kan de deelnemer, binnen 7 dagen, de inschrijving herroepen. De deelnemer dient dit schriftelijk te doen bij de ver-huurder.
2.    In geval van annulering door de deelnemer, dient deze de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de  hoogte te stellen. Indien de deelnemer een vervanger heeft, zullen de reeds betaalde bedragen terugbetaald worden met aftrek van € 25,- (administratie kosten).
3.    In geval van annulering door de deelnemer binnen 30 dagen tot 60 dagen voor aanvang van de zeilperiode, is de deelnemer 60% van het totaalbedrag verschuldigd.
4.    In geval van annulering door de deelnemer binnen 29 dagen voor aanvang van de zeilperiode, is de deelnemer 80% van het totaalbedrag verschuldigd.
5.    In geval van annulering door de deelnemer na aanvang van de zeilperiode, is de deelnemer 100%van het totaalbedrag verschuldigd.
6.    In geval van annulering door de verhuurder (overmacht /onvoldoende deelname / andere reden) wordt, door de verhuurder, de reeds betaalde bedragen aan de deelnemer voor 100%terugbetaald. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten. De verhuurder zal trachten een alternatief aan te bieden.
7.    De verhuurder raadt de deelnemer aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
8.    De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies /diefstal of schade aan goederen van de deelnemer, of voor enig lichamelijk letsel /ongeval aan personen, tenzij de oorzaak van het letsel / ongeval het gevolg is van een gebrek aan het vaartuig.
9.    De deelnemer verklaart voor eventueel door de verhuurder aangezochte instructeurs -/ trices vrijwaring van enigerlei aansprakelijkheid.
10.    Indien minder dan 21 dagen voor aanvang van de zeilperiode gereserveerd wordt, dienen de totale kosten (aanbetaling en restbedrag) ineens betaald te worden, gelijktijdig met de ondertekening van het inschrijfformulier.
11.    De verhuurder dient de deelnemer in de bevestiging te verwijzen naar de Algemene Voorwaarden voor vrije inschrijvingen. Deze worden vermeld op de achterzijde van de bevesti-ging van inschrijving. De verhuurder verklaart zich door middel van het ondertekenen van de bevestiging deze voorwaarden na te leven. De deelnemer verklaart door middel van betaling van het restbedrag deze voorwaarden na te leven.

Direct contact

Laat je gegevens achter en je hoort snel van ons! De rekensom is om te controleren of het geen spam is.
Vul hier de uitkomst van de som in

Proef de sfeer

Bekijk het fotoalbum >>Navigatieadres Prego

Jachthaven Tusken de Marren
Ulbe Twijnstrawei 31
8491 CJ Akkrum

tel: 06 515 898 08
prego@zeilzwerven.nl